พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๙/๓ โดย อ.ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๙/๓
โดย อ.ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

พิชัยสงครามกับสามก๊ก ตอนที่ ๙/๓
        เรามาสังเกตดวงที่ปรึกษากันสักนิดนะคะ ดวงของผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีนั้น จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

๑. จะต้องเป็นผู้ที่มีดาวภาคกลางคืน หรือดาวที่อยู่ในภพกดุมภะ เป็นต้นไปถึงภพปัตนิ มีกำลังมากกว่าดาวภาคกลางวัน
๒. ดาวแห่งสติปัญญา คือ ดาว ๔ และ ๕ จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่เข้มแข็ง คู่ธาตุ คู่สมพล หรือเป็นอุจจ์ เป็นเกษตร เป็นมหาจักร ทั้งยังต้องทำมุมระหว่างกัน เช่น ดาว ๕ และดาว ๔ นั้น ได้โยคเกณฑ์ที่ดี และได้รับกระแสสัมพันธ์จากดาว ๑ ด้วย
๓. ควรจะมีดาวมหาจักร หรือ ได้ดวงจุลจักรกุมลัคนา
๔. ดาวภพวินาศ ต้องเข้มแข็ง
๕. ต้องไม่มีดาวคู่ศัตรู มาเบียน ดาว ๔ หรือ ดาว ๕

ความแหลมคมของตังเจี๋ยว ก็ได้ปรากฏขึ้นในการให้คำแนะนำแก่โจโฉ เกี่ยวกับเรื่อง เอียวฮอง และ หันเซียม โดยแสดงความคิดเห็นว่า ไม่ต้องใช้ทหารไปสอดแนมในเรื่องนี้ เพราะ

เอียวฮองนั้นเป็นพรรคพวกของลิฉุย หันเซียมนั้นเป็นนายโจร เข้ามาทำการครั้งพระเจ้าเหี้ยนเต้เสด็จออกจากเมืองเตียงอัน มาอยู่ลกเอี๋ยง บัดนี้ท่านเข้ามาทำราชการอยู่เมืองหลวง เอียวฮอง และ หันเซียม กลัวท่าน จึงพาพรรคพวกไปหลบหลีก ณ เมืองไต้เหลียง สองคนนี้อุปมาเหมือนเสือไม่มีเขี้ยว แลนกหาปีกมิได้ ซึ่งจะคิดประการใดนั้น ท่านอย่าวิตกเลย ข้าพเจ้าเห็นว่านานไปก็จะได้ตัวเป็นมั่นคง

โจโฉได้ฟัง ก็คิดว่า ตังเจี๋ยวนี้พูดจาคม จึงปรึกษาต่อว่า เมืองลกเอี๋ยงนี้ เป็นอันตรายด้วยเพลิงไหม้เราจะคิดประการใด ตังเจี๋ยวจึงตอบว่า

ท่านยกทหารเข้ามากำจัด ลิฉุย กุยกี นั้น พระเจ้าเหี้ยนเต้ และขุนนางทั้งปวงค่อยมีความสุขขึ้นเพราะท่าน บัดนี้ท่านจะทำนุบำรุงแผ่นดิน แลรักษาพระเจ้าเหี้ยนเต้สืบไปด้วยความสุจริตนั้น ความชอบของท่านก็จะมียิ่งขึ้นไปเป็นอันมาก แต่จะตบแต่งค่ายคูประตูรบในเมืองลกเอี๋ยงให้บริบูรณ์ขึ้นนั้น ข้าพเจ้าเห็นยังราชการสงครามมา ก็จะลำบากแก่ทหารท่าน ขอให้เชิญเสด็จพระเจ้าเหี้ยนเต้ไปตั้งอยู่ ณ เมืองฮูโต๋ พระเจ้าเหี้ยนเต้แลขุนนางทั้งปวงก็จะมีความยินดีด้วยเหมือนหนึ่งท่านนิมิต เมืองใหม่ถวายได้ทันที หัวเมืองแลราษฎรทั้งปวงก็จะสรรเสริญท่านว่า มิให้ลำบากแก่ไพร่ ซึ่งข้าพเจ้าว่าข้อนี้ให้ท่านดำริดูจึงควร

โจโฉ ได้ฟังดังนั้น มีความยินดี ถึงกับจับมือตังเจี๋ยวไว้ เพราะโจโฉเองก็คิดเช่นนั้นเหมือนกัน แต่ความหวาดระแวงของโจโฉยังมี เกรงว่าอาจมีขุนนางที่ไม่เห็นด้วย ทั้งยังกล้วการซุ่มโจมตีจาก เอียวฮอง และหันเซียมอีก

ตังเจี๋ยว แสดงความคิดเห็นต่อไป
ทุกวันนี้ ขุนนางแลราษฎรทั้งปวงในเมืองหลวงก็อดอยากข้าวปลาอาหารเป็นจำนวนมาก ขอให้ท่านประกาศแก่คนทั้งปวงว่า ในเมืองลกเอี๋ยงนี้ขัดสนด้วยอาหาร จะเชิญพระเจ้าเหี้ยนเต้ไปอยู่ ณ เมืองฮูโต๋ ทางใกล้กันกับเมืองลกเอี๋ยง ซึ่งข้าวปลาอาหารบริบูรณ์ จะได้จัดแจงเอาเสบียงไปส่งโดยง่าย ขุนนางทั้งปวงก็จะพร้อมใจช่วยท่าน อนึ่ง เอียวฮอง หันเซียม ซึ่งหนีไปอยู่ ณ เมืองไต้เหลียงนั้น ขอให้ท่านมีหนังสือไปเกลี้ยกล่อมเอาใจไว้ เห็นจะไม่คิดร้ายต่อท่านสืบไป

โจโฉได้ฟังก็สิ้นระแวง ทั้งมีความยินดีสามารถกล่าวได้ว่า ตั๋งเจี๋ยว เป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของโจโฉ ตั้งแต่นั้นมา


พวกเราที่พอจะทราบประวัติศาสตร์จีน ตอนที่ แมนจูก่อตั้งราชวงศ์ชิง ต้นตระกูลของราชวงฅ์ชิง เป็นเพียงชนเผ่าเร่ร่อน จนมีผู้นำคนสำคัญที่มีนามว่า นูรฮาเช่อร์ได้ศึกษาและอ่านสามก๊กหลายเที่ยวแล้ว นำมาเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการปราบจีน นูรฮาเช่อร์ มีลูกชายคนสำคัญ คือ ตัวเอ๋อร์คุณ มีที่ปรึกษาคนสำคัญในการวางแผน จนได้ปกครองจีนเช่นกัน ที่เขียนแนะอย่างนี้ สำหรับผู้ดำเนินธุรกิจทั้งหลายจะหาที่ปรึกษาเก่งๆ ลองศึกษาในเรื่องสามก๊กนี้ดูนะคะ