พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน


          เดินสายกลางในทุกเรื่อง เจรจาก็ต้องทั้งได้ทั้งเสียเท่าๆ กัน อะไรที่ปิดๆ บัง ซ่อนไว้ ทำให้สะอาด จะมีผลถึงสถานการณ์รอบตัวเราให้มีหนทาง ระวังมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝัน จะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรต้องค่อยๆ ทำ ค่อยๆ เปลี่ยน มีเกณฑ์เดินทาง พบเพื่อนใหม่


การค้าธุรกิจเริ่มเดินหน้า ทุกอย่างแก้ไขได้หมด เตรียมเสนอโครงการใหม่ นักศึกษาเตรียมจบได้


สีดี เหลือง ขาว ม่วง ลายดอกคติวันนี้ ทวนซ้ำสองหนคือ รอบคอบ ทำซ้ำมากกว่าสามแปลว่าไม่สำเร็จ