พยากรณ์รายวัน วันที่ ๓๐-๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

พยากรณ์วันที่ ๓๐-๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

            สองวันสุดท้ายที่จะใช้ปฏิทินนี้  ทำอะไรต้องรอบคอบ ปีที่ผ่านมา กับปีที่กำลังจะมาถึง เป็นวงรอบภัยพิบัติของโลกที่จะเกิดเป็นหย่อมๆ ไป ทั้งเศรษฐกิจจะดีเฉพาะท้องถิ่น และสำหรับคนขยัน โดยรวมยังไม่ดี พยายามทำโลกของเรารอบๆ ตัวให้ดีที่สุด ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องไกลตัว จะพบว่า โลกเราเล็กนิดเดียว สามารถควบคุมและทำให้ดีที่สุดได้ด้วยสติปัญญา เฉลิมฉลองสิ้นปี อย่าเลยเถิดไป อยู่ในขอบเขต ในศีลในธรรม เรื่องร้ายไม่มี

เก่ากำลังผ่าน ใหม่กำลังจะมา ให้เย็นใจ ใจเย็นมากกว่าเดิม


พยากรณ์รายวัน วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

            วันนี้ไม่มีฤกษ์ดี อย่าเพิ่งริเริ่มทำอะไรในวันนี้ เป็นวันใกล้สิ้นปี ก็ไม่ควรริเริ่มอะไรใกล้สิ้นปี เริ่มพักผ่อนอย่าคิดเจรจา ทำข้อตกลง หรือ ร้องขอ จึงไม่ใช่วันสำคัญที่จะทำอะไร มีแต่ซักซ้อมทบทวน ตรวจตรา จัดบ้าน ทำความสะอาด ทำตัวสบายๆ ไม่รีบร้อน

คติวันนี้ รู้จังหวะ รู้โอกาส รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีพยากรณ์รายวัน วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

พยากรณ์วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

            ใกล้สิ้นปี ควรสะสางบางเรื่องให้เรียบร้อย ทั้งประชุมอบรม สรุปงาน และสั่งงาน เรื่องร้อนภายในก็ต้องสะสาง จัดระบบใหม่ ให้เบาตัว ค่าใช้จ่ายบางเรื่องแม้บานปลายแต่ก็ยังควบคุมได้ มีเรื่องต้องทำหลายอย่างแต่ต้องปรึกษากันก่อน อย่าทำอะไรบุ่มบ่าม หรือตัดสินใจคนเดียว ไปไหนมาไหนต้องระวังอย่าให้เลินเล่อระวังลืมของหรือของหาย


คติวันนี้  แก่ตัวไม่เท่าแก่ใจ เหน็ดเหนื่อยกายไม่เท่าท้อใจ