พยากรณ์รายวัน วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

          ค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ บานปลาย ทุกอย่างได้มาเร็วเกินคาด แต่มีมิตรผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ ทุกอย่างจึงผ่านได้ การลงทุน เพิ่มทุนสมประสงค์ การงานอยู่ทางไกล จะได้ที่ดิน ได้บ้าน ติดน้ำดีที่สุด  จะได้ไปสถานที่ใกล้วัดใกล้วัง ที่รกร้าง ที่ไม่เคยไปมาก่อน มีอะไรหลายอย่างต้องทำ ต้องซ่อมแซมในวันนี้


คติวันนี้  จังหวะดีที่มาถึง อย่ารีรอจะเสียโอกาส