พยากรณ์รายวัน วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

          เพื่อนฝูงมากไปก็ไม่ดี เอาใจไม่ทั่วถึงกลับเป็นผลร้าย การลงทุนต้องมีหุ้นส่วน ทำกิจกรรมต้องมีคนช่วย ทำโครงการต้องมีพันธมิตร จะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย หรือที่ทำงาน จะเปลี่ยนยานพาหนะ คบเด็กสร้างบ้าน อย่าเชื่อคนง่ายๆ โดยไม่มีเหตุผล


คติวันนี้  รู้ที่มาที่ไป รู้เหตุ จะรู้ผล และเปลี่ยนแปลงผลได้