พยากรณ์รายวัน วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี(อาจารย์แอน)

พยากรณ์วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี(อาจารย์แอน)

          คิดจะทำการตลาด โฆษณามีช่องทางมากมายให้รีบทำจะมีผล มีค่าใช้จ่ายมากมาย แต่ก็มีรายรับเข้ามาทันการ แบ่งจ่ายใช้ให้เป็นก็เพียงพอ การงานมีเทคนิคให้ทุกอย่างผ่านได้ ต้องปรับนโยบายให้ดี ทำตามนายไม่ต้องโต้แย้งมีผลดีมากกว่า ปัญหาภายในต้องแก้ให้จบก่อน อย่ามัวทะเลาะ คิดไปข้างหน้าจะได้มากกว่า


คติวันนี้ บางอย่างมองตรงหน้าเหมือนเป็นของเสีย แท้จริงมีของดีที่ซ่อนอยู่