พยากรณ์รายวัน วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

พยากรณ์วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

          มิตรช่วยเหลือ ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนหรือต้องสิ่งตอบแทน แต่ก็ถือว่ามีเพื่อนคอยช่วยเหลือ ทั้งจะได้ผลประโยชน์แบ่งปัน ค่าคอมจากผลงาน ระวังค่าใช้จ่ายที่บานปลาย การซ่อมแซมเป็นไปโดยราบรื่น การค้าขาย มีผลน่าพอใจ ระวังการตรวจสอบ ทำให้รอบคอบเรียบร้อย ถูกต้องดีที่สุด ยังตกลงเจรจาหรือทำสัญญาไม่ได้ในวันนี้


คติวันนี้ คนโกงไปเร็ว คนดีก็รับผลทันที