พยากรณ์รายวัน วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

          มิตรดีให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ นัดเลี้ยงพบปะสังสรรค์   เจรจาสำคัญ เรื่องปุบปับแก้ไขได้ รับรู้เรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อน ทั้งต้องปรับแก้ไขให้ดีขึ้นในปีต่อไป มีการเตรียมงานต่างๆ ล่วงหน้า จะเรียบร้อยลุล่วง ไม่ต้องสนใจติเพื่อทำลาย แต่แก้ไขรับฟังกับคำติเพื่อก่อ


คติวันนี้ วาจาสามารถสร้าง และทำลายมิตร