พยากรณ์รายวัน วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

          สามารถแก้ปัญหาได้ลุล่วง ฤกษ์ดีทำการมงคล เปิดตัวสินค้า เริ่มงานใหม่ ประชุมพนักงาน อย่าเด่นนัก ทำอะไรไปพร้อมกัน ไม่ทิ้งเพื่อน เกินหน้าที่ ปรับที่อยู่ที่ทำงานให้เหมาะ นึกถึงความสะดวก ลัดขั้นตอนไม่เยิ่นเย้อ การตรวจสอบอย่างรอบคอบเป็นสิ่งจำเป็น

คติวันนี้  เก็งการพลาด แต่ไปตามระบบทุกขั้นตอน ก็สามารถประสบความสำเร็จ