พยากรณ์รายวัน วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

       อย่ามีเรื่องคุกรุ่นในอารมณ์มากไป จะทำงานไปไม่ตลอดรอดฝั่ง ยังมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ ยังมีเรื่องหนักอกหนักใจ ที่ยังแก้ไม่ตก ต้องค่อยเป็นค่อยไป อะไรที่ยังดูไม่ออกต้องผ่อนปรนรอคอยไปก่อน จนกว่าจะเห็นอะไรชัดเจน เป็นช่วงแสวงหาและเรียนรู้เพิ่มเติม

คติวันนี้  ถี่ลอดตาช้างห่างรอดตาเล็น