พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

          การทำงานต้องแข่งกับเวลา รวมถึงคู่แข่งของเราทั้งหลาย ถ้าขยันมาโดยตลอดก็จะเห็นผล มองการณ์ไกลเป็นประโยชน์ที่สุดเพื่อการวางแผนสู่เป้าหมาย เป็นช่วงที่เหมาะกับการเสนอโครงการ เจรจาซื้อขาย ลงโฆษณา งานด้านเอกสารต้องรอบคอบ


คติวันนี้  เตรียมกระป๋องตักน้ำ ได้น้ำเท่ากระป๋อง เตรียมถังตักน้ำได้น้ำเท่าถัง