พยากรณ์รายวัน วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          ติดต่อประสานงานมีข้อขัดข้อง แต่การงานยังไม่มีปัญหา ทำงานอย่างตั้งใจจะเห็นปัญหาและทางแก้อย่างชัดเจน คนเก่าแก่อย่าละทิ้ง คำแนะนำแม้ล้าสมัยแต่จะแก้ปัญหาให้ระยะยาว มีเวลา จัดบ้านที่อยู่อาศัยใหม่ขจัดอุปสรรค อย่าให้บ้านรก

คติวันนี้ ปัญหามีไว้ให้แก้ อย่าเฝ้าแต่หนี