พยากรณ์รายวัน วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

          คิดถึงผู้ใหญ่ ดูแลความสุขของคนอื่น คิดถึงตัวน้อยลง จะผ่อนคลายตนเอง ของขายไม่ดีไม่กี่วันก็กลับมาเหมือนเดิม ค้าขายต่างประเทศระวังข้อสัญญา จะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อเพิ่มยอดขาย ปรับทำเล ปรับธุรกิจ ค่อยคิดค่อยทำ เรียนรู้เพิ่มเติมนำมาใช้กับงานได้


คติวันนี้ เรียนรู้ช่วงที่เงียบ ขยันคิด ขยันทำเมื่องานมา