พยากรณ์วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

พยากรณ์วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

          มีแรงใจในการทำงาน มุ่งมั่นมั่นใจ แต่ให้ระวังการเผด็จการ หรือบังคับใจ จะเป็นผลเสียมากกว่าเป็นผลดี มีผู้ใหญ่ค้ำจุน ทำความดีให้มากจะกินยาว อาสาท่านงานไม่ยาก ท่านใช้ต้องรับผิดชอบ บริวารดี เห็นใจกันก็ตอนทุกข์ยาก ยามดีก็ ใช้ ยามไข้ก็รักษา

คติวันนี้  เสียน้อย เสียยาก เสียมากเสียง่าย