พยากรณ์รายวัน วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

พยากรณ์วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

            ความคิดรุนแรงขึ้น เหมือนจะให้ได้ดังใจ นำความคิดและการกระทำ จนลืมกลายเป็นข้ามหน้าผู้ใหญ่ ก้าวก่ายงาน จะทำให้บาดหมางใจ หรือ ไม่ได้รับความร่วมมือได้ ทบทวนความคิดและการกระทำ เพื่อจะได้ชะลอตัวไม่บุ่มบ่าม ทำไม่คิดปัญหาเฉพาะหน้าทำให้ขาดการไตร่ตรอง อย่าเข้าข้างตัวเองเกินไป

คติวันนี้  เมื่อผิดพลาด คนที่ได้รับผลก่อนคือเรา เมื่อไม่เป็นที่รัก คนผิดคนแรกคือ เรา