พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          การค้าการขายไปได้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบกับค่านิยมให้ทันการ มีเวลาคิดกันไม่เกินเดือน การเข้าหุ้นร่วมทุนดูจะยาก เสนอทำเอง เช่าซื้อ เป็นไปไปได้สูง ผลประโยชน์สูงจะได้ตามที่เสนอ ที่ดินราคาถูกจะขายดี ติดต่อต่างประเทศบางเรื่องต้องชะลอไว้ก่อน งานการต้องจัดระเบียบใหม่

คติวันนี้  หันหน้าเข้าหาสถานการณ์ ศึกษาให้ถ่องแท้ สามารถแก้ปัญหา