พยากรณ์รายวัน วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อ.ษณอนงค์ คำแสนหวี(อาจารย์แอน)

พยากรณ์วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อ.ษณอนงค์ คำแสนหวี(อาจารย์แอน)

          คิดก่อนพูด รอบคอบก่อนทำ ยังคงเป็นคติประจำใจ ไม่ออกหน้า ไม่ค้ำประกัน ไม่ทำตัวเด่น ไม่โอ้อวด มีเกณฑ์ได้ดีไกลถิ่น เดินทางไกล จะไม่ตึงเครียด ถ้าออกจากที่เดิมๆ ระวังเรื่องเอกสาร ต้องคอยตรวจสอบก่อนจะเซ็นสัญญาทำข้อตกลง มีอะไรยังไม่เถียง ไม่โต้แย้งวันนี้

คติวันนี้ ทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย