พยากรณ์รายวัน วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

            มีเหตุให้เข้าใจผิด เลือกข้างผิด ทำผิดเพราะหลงผิด ต้องระมัดระวังอย่าเชื่อ ไว้ใจ ฟังอะไรโดยไม่ใช้สมองไต่ตรอง จะเป็นผลเสียระยะยาว ค่าใช้จ่ายเริ่มมีมา จัดสรร ผ่อนผันให้ดี จะมีค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนหลายอย่าง การงานยังมีคนอุปถัมภ์ ค้าขายลูกค้าไม่ขาด


คติวันนี้ เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย