พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

          หุ้นส่วนนำเรื่องดีมาให้ การตัดสินใจด้วยความถูกต้องและเหตุผล นำผลดีมาให้ การเงินด้านธุรกิจ ส่อเค้าลางไปในทางที่ดี แม้การงานระบบยังไม่เข้าที่ แต่ค้าขายกับต่างประเทศยังพอไปได้ ช่วงนี้อย่าเพิ่งขยายงาน เพิ่มทุน ค่อยเป็นค่อยไป ตามกาล งานโรงงานเริ่มรับออร์เดอร์ บริวารมีปัญหาของเขาเอง ช่วยกันแก้ไขก็ยังสามารถรับงาน ส่งงานได้ทัน


คติวันนี้ ใส่ใจ เข้าถึง ในทุกเรื่อง จะไม่ตกรายละเอียด