พยากรณ์วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

พยากรณ์วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

          ระวังสุขภาพ โรคทางเดินอาหาร ต้องระวัง  สมองประสาทตึงเครียดกับงานรอบตัว เรียงลำดับ รอไปก่อน ถึงรีบเร่งไป ไม่เรียบร้อยมาย้อนทำใหม่ก็ค่าเท่ากัน ด้านการงานมีหนทางที่ดี คิดก่อนดูแบบอย่างหาข้อมูลให้ครบถ้วน จะเดินหน้าไปได้ดี


คติวันนี้ พูดไม่จริง ความชั่วทั้งหลายก็ทำได้