พยากรณ์วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน
            
            งานที่สำคัญคือ การตลาด การประชาสัมพันธ์ ที่ต้องมีรูปแบบที่เหมาะสมกับงานและสภาพกาล ต้องปรับเปลี่ยนทั้งสภาพแวดล้อม และสถานที่ มีการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่อยู่อาศัย การงานการค้ามีคู่แข่ง ปรับตัวได้เร็วก็เริ่มต้นได้เร็วคติวันนี้   บุคคลล่วงทุกข์ด้วยความเพียร