พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

          ธุรกิจค้าขาย เริ่มคึกคัก เริ่มจากกิจการซ่อมแซมทุกอย่าง การปรับตัวเข้าสถานการณ์ดีขึ้น การทำงานไม่มีวันหยุด กลับช่วยให้ทุกอย่างราบรื่น ทำมากหยุดน้อย จะดีระยะยาว ของมีน้อยกลับใช้ได้คุ้มค่า ประหยัดคือ รายได้ทางหนึ่ง จะมีข่าวดีเรื่องการเงิน


คติวันนี้ ขยัน อดทน จะเห็นผลที่คุ้มค่า