พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

          บุญเดิมยังมี เป็นที่รักนิยมอยู่ การเดินทาง กิจกรรมยังมีอุปสรรค ต้องเผื่อเวลา และเผื่อปัญหา อย่าลืมของเอกสาร การเปิดตัวสินค้า เริ่มโฆษณาวันนี้ ไม่ประสพความสำเร็จ ตรวจสอบทุกเรื่องให้ดี การงานทุกเรื่องต้องอาศัยช่วยเหลือกันจึงจะสำเร็จ


คติวันนี้  ร่วมแรงร่วมใจ ยังเป็นสี่คำที่ฝ่าอุปสรรคได้