พยากรณ์รายวัน วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อ.ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

พยากรณ์วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อ.ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

          มีความมุ่งมั่น และกำลังใจคืนมาที่จะทำงานต่อไป รับมอบหมายรับผิดชอบ งานหนัก ต้องตรวจสอบ รอบคอบ ทุกขั้นตอน เพื่อความเรียบร้อย ถ้าใช้อารมณ์ ประโยชน์ที่พึงได้จะเสียไป มีตัวมากนักเลยเหลือแต่ตัว มีเหตุไม่คาดฝัน ต้องคอยแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ต้องมีสติ


คติวันนี้ ใฝ่ดีก็ได้ดี แต่ต้องมีวาจาดีด้วย