พยากรณ์รายวัน วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          ต้องเร่งตัวในหลายเรื่อง ทำงานให้ทัน หรือ ต้องไปให้ทันตามนัด การแข่งขันทางธุรกิจรุนแรง ทั้งการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วที่ต้องอาศัยการวิ่งตามอย่างรวดเร็วภายใต้ ความรอบรู้ เท่าทันต่อเหตุการณ์รอบตัว จะได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ แต่ต้องไม่ละเลยของดีที่มีอยู่เดิม ระวังความดันขึ้น

สีดี ชมพู เหลือง ม่วง


คติวันนี้ รีบได้ แต่อย่าเครียด