พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          มีเรื่องต้องใช้สตางค์ ซื้อของไม่จำเป็นอย่างอดไม่ได้ จะได้พบเรื่องแปลก เที่ยวที่ไม่เคยไป ต้องไปที่รกร้างรกเรื้อ ต้องใช้ไหวพริบแก้ไขเฉพาะหน้า ที่ดินอสังหาฯ ขยับตัว เหมาะตัดสินใจซื้อบ้าน จะได้พบเพื่อนพบมิตรที่ถูกใจ และบางเรื่องอย่าแปลเข้าข้างตัวเอง

สีดี สีเข้มๆ เขียวอ่อน สีม่วง

คติวันนี้  หาเวลาสร้างความสบายใจ เพื่อสร้างสรรค์ต่อไป