พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          วาจาเป็นเสน่ห์ถ้าประกอบด้วยความอ่อนน้อม เพื่อนฝูงนำปัญหามาให้ เส้น ที่เอาเปรียบสามารถเอาไว้ทีหลัง เส้น ที่ทำตามกติกา ได้รับการสนับสนุน ดังนั้นใช้เส้นให้เป็น ยังมีผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุน ลูกน้องบริวารก็ดี เพียงแต่เพิ่มความรอบคอบ และใช้วาจาให้เป็น

สีดี เหลือง ชมพู ขาว

คติวันนี้ ให้ คนอื่นสบายใจ เป็นทานที่ประเสริฐที่สุด