พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อ.ษณอนงค์ คำแสนหวี

พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อ.ษณอนงค์ คำแสนหวี

          มีข้อขัดข้องที่ต้องแก้ไข จะมีเรื่องกดดันไม่สบายใจ บางคนงานไม่เดิน เพราะมีเรื่องส่วนตัว การเงิน ผลประโยชน์แบ่งปันยังไม่เปลี่ยนแปลง เรื่องการค้าธุรกิจมีหนทางปลอดโปร่ง เริ่มเห็นทางที่ดีสามารถเดินหน้าไปได้ การติดต่อผู้ใหญ่ราบรื่น ประสานงานไม่มีปัญหา การงานมีติดปัญหาบ้าง พอแก้ปัญหาได้ตลอดรอดฝั่ง

สีดี ขาว ครีม ชมพู เหลือง

คติวันนี้ ปัญหาเล็กต้องไม่ละเลย