พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          วันดีเป็นวันมงคล ปวารณาออกพรรษา วันพระใหญ่ ทำการมงคล ทำดีวันนี้ผลออกมาทวีคูณ ต่อบุญต่อกุศล อย่ามีอบายมุขเป็นดีที่สุด ไม่พูดจาหยาบคาย หรือ ระแวงแคลงใจ จะพบแต่เรื่องดีทุกประการ

สีดี ส้ม เหลือง ชมพู

คติวันนี้ ช่วงดีของชีวิตคือ มีโอกาสทำดีทุกครั้ง ที่มีโอกาส