พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          สั่งงานให้เป็นจะได้ไม่โดนต่อต้าน พูดไม่คิด มีแต่เรื่อง ขาดจังหวะในการเจรจา ไม่มีทางสำเร็จ ขาดสติจะหลงทาง คือข้อควรระวังในวันนี้ ทางแห่งรายจ่ายมีเห็นๆ เอาไปใช้ในงานบุญให้มากเพื่อต่อบุญ ข้อขัดข้องทางอารมณ์ทำให้เสียกิริยาเป็นผลเสียมากกว่าผลดี

สีดี ขาว ครีม สีฟ้า สีเข้มๆ

คติวันนี้ โอนอ่อน อ่อนน้อม ถอยหนึ่งก้าว ไม่โต้เถียง คือ เคล็ดแห่งความผ่องใสในวันนี้