พยากรณ์วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

การใช้เอกสารดีกว่าการนั่งพูดชวนเชื่อ หรือชักแม่น้ำทั้งห้า คิดคำสั้นได้ใจความดีกว่าเยิ่นเย้อยืดเยื้อ ข้อขัดข้องมาจาก มากไป กับความไม่เข้าใจ ต้องแก้ไข ลาภผลมาจากทางไกล ติดต่อประสานงานได้ผล เตรียมการแก้ปัญหาล่วงหน้าในทุกเรื่อง เป็นความไม่ประมาท

สีดี เขียวอ่อน ลายดอก น้ำเงิน

คติวันนี้  พูดน้อยได้เรื่องดีกว่า พูดมากแต่ไร้ความหมาย