พยากรณ์รายวัน วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสหวี

พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสหวี

                มีข้อขัดข้องติดขัด และกดดัน บางครั้งต้องทำอะไรทีฝืนใจ บางเรื่องก็บานปลายทั้งค่าใช้จ่ายและการจัดการ เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ กลายเป็นว่าต้องทำเรื่องไม่จำเป็นในชีวิต มาเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำ มีเรื่องต้องติดต่อคนต่างวัย ต่างชั้น และพบปะคนมากมาย

สีดี เหลือง ขาว ชมพู


คติวันนี้ ถ้าเป็นเรื่องดี มีอุปสรรค ก็ต้องทน