พยากรณ์รายวัน วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          ติดต่อประสานงานยังติดขัด งานยุ่งต้องรับผิดชอบ สะสางหลายด้าน จัดระบบงานใหม่ อาจต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ต้องคอยฟังข่าวทั่วโลก ระมัดระวงเอกสารสัญญาให้ดี เครื่องจักรต้องซ่อมแซม

คติวันนี้  จังหวะที่ดี คือ ความพร้อมทุกด้าน