พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี

พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี

          วันดีที่ควรทำความดี ระลึกถึงแต่สิ่งที่ดี ทำบุญ รักษาศีล บริจาคทาน ร่วมงานพิธี น้อมระลึก เยี่ยมเยียนผู้ใหญ่ เที่ยววัดวัง  ใช้เงินถูกวิธีก็ไม่นำความเดือดร้อนให้ใคร  กิจกรรมเยอะดีกว่าไม่มีอะไรทำ

สีดี ส้ม ลายดอก ชมพู

คติวันนี้ สงบใจ ทำแต่เรื่องดี ขจัดจุดรั่วที่จะเกิดเรื่องร้ายได้