พยากรณ์วันพุธที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพุธที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          เหมาะทำสัญญาทำข้อตกลงสำคัญ ประชุมตกลงใจ ออกกฎที่ไม่มีข้อโต้แย้ง เจรจาร้องขอ เรื่องสำคัญ  รวมถึงจัดอบรม สัมมนา สร้างวิชาการ ข้อโต้แย้ง ที่ขัดหลักการแก้ไขได้ งานบริการเดินหน้า งานระบบ ต้องตรวจสอบ ของเล็กอย่ามองข้าม จะได้รับผลตอบแทนที่ดี

สีดี เหลือง ส้ม ลายดอก น้ำเงิน

คติวันนี้ ทำดี จะมีผลที่ดีให้เสมอ