พยากรณ์รายวัน วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

พยากรณ์วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

          มีเรื่องต้องปรับเปลี่ยนกะทันหัน ข้อถกเถียงหรือข้อขัดแย้งสามารถตกลงกันได้ในที่สุด การงานมีคู่แข่ง ต้องปรับกลยุทธ์ให้แตกต่าง ที่อยู่อาศัยที่ทำงานมีปัญหาภายในที่ต้องแก้ไข งานเอกสารวางแผน ต้องรอบคอบ งานคนอื่นต้องรับทำให้ดีกว่าผิดพลาดแล้วต้องตามแก้ทีหลัง ติดต่อต่างประเทศจะล่าช้า


คติวันนี้ คนขยันไม่มีตกงาน