พยากรณ์รายวัน วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)


พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)
         
          เดินทางไปไหนต้องรอบคอบ อย่าใจร้อน เพื่อนมาก ค่าใช้จ่ายสูง จ่ายเพื่อความพอใจก็เป็นระยะสั้น ใช้ของที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ เรื่องไม่คาดฝันนำความทุกข์มาให้ บางเรื่องต้องทำใจด้วยเข้าใจ อย่าห้ามใจทั้งที่ไม่เข้าใจ มีเกณฑ์ไม่อยู่กับที่ ทั้งเดินทางใกล้ และเดินทางไกล ตรวจสอบเครื่องยนต์ เช็คสภาพให้ดี


คติวันนี้  รอบคอบไม่ใช่เฉพาะเรื่องแต่ต้องทุกเรื่อง ชีวิตจะปลอดภัย