พยากรณ์รายวัน วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

            เรื่องบางเรื่องก็ไม่คาดคิด วันหยุดไม่เหมือนวันหยุด ยังต้องอดทน และเหน็ดเหนื่อย ทุกปัญหาต้องคอยปรึกษาคุยกันเป็นกลุ่ม และต้องใช้เวลา ทบทวนและทำซ้ำ ทุกการณ์ไม่เร็วตามปรารถนา เป็นวันดี เจรจาดี อย่ามองอะไรที่เข้าข้างตัวเองเป็นใช้ได้


คติวันนี้  เจรจาไม่เข้าหู จะได้ยาก จะได้ง่ายเพราะเจรจาดี