พยากรณ์รายวัน วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี(อาจารย์แอน)

พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี(อาจารย์แอน)

            อย่าวางใจเรื่องง่ายๆ แล้วมองผ่าน อาจก่อปัญหาอย่างคาดไม่ถึง ระวังสุขภาพทานอาหารผิด หกล้มขาแพลงก็เป็นได้ แต่เรื่องสัญญาสามารถทำได้การเจรจาเป็นผลสำเร็จ งานเอกสาร ติดต่อราชการราบรื่น ล่าช้านิดหน่อยเป็นเรื่องปกติ การงานมีการเปลี่ยนแปลง อย่าดูถูกความคิดคนรุ่นใหม่ หลายสิ่งมีการเปลี่ยนแปลง


คติวันนี้  อย่าละเลยสิ่งที่เรียกว่า เล็กน้อย