พยากรณ์รายวัน วันพุธที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี(อาจารย์แอน)


พยากรณ์วันพุธที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี(อาจารย์แอน)

          พูดจาอะไรยังไม่มีคนฟัง ต้องอ้างอิงผู้ใหญ่ บางเรื่องจะกลับร้ายกลายเป็นดี  การเงิน งบบานปลาย อยากได้ของดี ก็ต้องจ่ายแพง ขึ้นกับวัตถุประสงค์ ทำอะไรเกินพอดี เป็นเรื่องปกติของทุกคน ต้องพร้อมรับและแก้ไขปัญหาที่ตามมา ทำงานหนัก ผลจะได้ต้องรอคอยระยะยาว


คติวันนี้ แก้ทุกข์ แก้จน ด้วยความขยัน