พยากรณ์รายวัน วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

          ระวังอารมณ์อย่าให้หงุดหงิดแต่เช้า มีเรื่องที่ต้องปรับเปลี่ยนตั้งแต่ภายในถึงภายนอก ขยันทำงาน สะสางงานทั้งในบ้าน และงานความรับผิดชอบ ต้องใช้ไหวพริบ หาคำตอบ ถามใครก็มากเรื่องมากความ ใจเย็นในทุกเรื่องและรู้จักคำว่ารอคอย ทำดีสร้างบุญบรรเทาเรื่องไม่ดี ทำดีแต่อย่าเด่นเกิน ไม่ค้ำประกันใครในวันนี้


คติวันนี้ ถ้าคิดช่วย ไม่ต้องถาม ไม่ต้องมีฤกษ์