พยากรณ์รายวัน วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

พยากรณ์วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

            ใกล้สิ้นปี ควรสะสางบางเรื่องให้เรียบร้อย ทั้งประชุมอบรม สรุปงาน และสั่งงาน เรื่องร้อนภายในก็ต้องสะสาง จัดระบบใหม่ ให้เบาตัว ค่าใช้จ่ายบางเรื่องแม้บานปลายแต่ก็ยังควบคุมได้ มีเรื่องต้องทำหลายอย่างแต่ต้องปรึกษากันก่อน อย่าทำอะไรบุ่มบ่าม หรือตัดสินใจคนเดียว ไปไหนมาไหนต้องระวังอย่าให้เลินเล่อระวังลืมของหรือของหาย


คติวันนี้  แก่ตัวไม่เท่าแก่ใจ เหน็ดเหนื่อยกายไม่เท่าท้อใจ