พยากรณ์รายวัน วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)


พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

มีกำลังตั้งใจทำงาน หรือทำกิจที่สำคัญให้สำเร็จ จะได้รับงานเป็นโปรเจ็คใหญ่ๆ  งานรับผิดชอบสูง ตามผู้ใหญ่ให้ดีจะปลอดภัย ต้องแก้ปัญหาให้คนรอบข้าง บางเรื่องก็ต้องปล่อยๆ บ้าง อย่าจริงจังไปทุกเรื่อง จะเครียดเกิน การคาดการณ์วันนี้อาจผิดพลาดได้ ต้องการข้อมูลที่แน่นและนำเสนอใหม่จะเป็นผลดีมากกว่า ฟังคำทักของบัณฑิต หรือผู้รู้ อย่าดูที่อายุ

คติวันนี้ ช้าๆ ค่อยคิด ค่อยทำ ปลอดภัยที่สุด