พยากรณ์รายวัน วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)


พยากรณ์วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

          ไม่ควรออกรถในวันนี้ ระวังอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ อย่าใจร้อนบุ่มบ่ามในทุกเรื่อง หลีกเลี่ยงการปะทะ ถกเถียง เป็นวันวางแผน คิดคาดการณ์ และจัดเตรียมเอกสาร ข้อขัดข้องที่ซ่อนอยู่ต้องอาศัยความประณีต อย่านั่งในที่มืด ทำเลเสียคิดอะไรไม่ค่อยออก ระวังเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นอะไรหาหมอแต่เนิ่นๆ ระวังโรคทางเดินอาหาร และทางเดินหายใจ


คติวันนี้ ทุกเรื่องไม่ต้องการความเครียด