พยากรณ์รายวัน วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

            วันนี้ไม่มีฤกษ์ดี อย่าเพิ่งริเริ่มทำอะไรในวันนี้ เป็นวันใกล้สิ้นปี ก็ไม่ควรริเริ่มอะไรใกล้สิ้นปี เริ่มพักผ่อนอย่าคิดเจรจา ทำข้อตกลง หรือ ร้องขอ จึงไม่ใช่วันสำคัญที่จะทำอะไร มีแต่ซักซ้อมทบทวน ตรวจตรา จัดบ้าน ทำความสะอาด ทำตัวสบายๆ ไม่รีบร้อน

คติวันนี้ รู้จังหวะ รู้โอกาส รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี