พยากรณ์รายวัน วันที่ ๓๐-๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

พยากรณ์วันที่ ๓๐-๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

            สองวันสุดท้ายที่จะใช้ปฏิทินนี้  ทำอะไรต้องรอบคอบ ปีที่ผ่านมา กับปีที่กำลังจะมาถึง เป็นวงรอบภัยพิบัติของโลกที่จะเกิดเป็นหย่อมๆ ไป ทั้งเศรษฐกิจจะดีเฉพาะท้องถิ่น และสำหรับคนขยัน โดยรวมยังไม่ดี พยายามทำโลกของเรารอบๆ ตัวให้ดีที่สุด ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องไกลตัว จะพบว่า โลกเราเล็กนิดเดียว สามารถควบคุมและทำให้ดีที่สุดได้ด้วยสติปัญญา เฉลิมฉลองสิ้นปี อย่าเลยเถิดไป อยู่ในขอบเขต ในศีลในธรรม เรื่องร้ายไม่มี

เก่ากำลังผ่าน ใหม่กำลังจะมา ให้เย็นใจ ใจเย็นมากกว่าเดิม