พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน


          ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องระวังอุบัติเหตุ และสุขภาพให้ดี และยังมีเกณฑ์เดินทางไกล ไม่เหมาะทำการมงคล หรือ เริ่มทำอะไรใหม่ๆ ในวันนี้ ผู้ใหญ่ยังเอ็นดู ทำอะไรก็ต้องระวัง ต้องมีจังหวะ โอกาส ไม่ทำตามใจตนเอง จะสูญเสียความเอ็นดูและไว้วางใจ มองให้ลึกเพื่อเห็นคุณค่าสิ่งที่มีอยู่ ช่วงนี้จะสูญเสียไปได้ง่าย ถ้าไม่ระวังทั้งวาจาและการกระทำ


ทั่วไปธุรกิจเริ่มดีขึ้นจนถึงปลายปี ยกเว้นงานที่ติดต่อต่างประเทศ ควรเปลี่ยนนโยบายหาหนทางอื่น


สีดี เหลือง ส้ม เขียวคติวันนี้ ดื้อรั้นมีแต่ผลเสีย อ่อนน้อมไว้ผลดีจะตามมา