พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน

          จะทำอะไรเรื่องใหญ่ เล็ก ไม่สำเร็จในวันเดียว ต้องผ่านการประชุม คาดการณ์โดยมีข้อมูล หลายความคิด หลายความเห็น จะมั่นคง แม่นยำ ทำอะไรต้องรอบคอบ ไม่ใจร้อนผลีผลาม  คิดอะไรในใจยังไม่สมหวังไปทั้งหมด ทุกอย่างต้องรอเวลา ให้เวลาตัวเองด้วย เพื่อไปให้ถูกทาง อย่าใจร้อน ใจน้อย หงุดหงิดกับคำพูดคน ใจไม่รับก็ทำอะไรไม่ได้ มีเวลาคิดเงียบๆ คนเดียวจะเห็นภาพชัดเจน


สีดี ชมพู เขียวอ่อน เหลือง คติวันนี้ สุขทุกข์ อยู่ที่ความคิด