พยากรณ์ดวงเมือง ปี ๒๕๕๙ ตอนที่ ๓ โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)

พยากรณ์ดวงเมือง ปี ๒๕๕๙ ตอนที่ ๓

โดย อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี (อาจารย์แอน)


เดือนมกราคม
          เป็นผลมาจากปีที่ผ่านมา ทั้งเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะซบเซา แต่ก็ยังมีข่าวดี มียอดขาย
อ.แอน,ษณอนงค์,ดวงเมือง,พ.ศ.๒๕๕๙,
ดาวจรเดือนมกราคม ๒๕๕๙
มีออร์เดอร์ พอมีเงินจับจ่ายใช้สอย ทั้งที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ไปได้ดี รถมือสองขายดีรวมถึงอะไหล่รถยนต์ดาว ๕ อยู่กลางฟ้าของเดือนมกราคม มีอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว การเดินทางไกล การติดต่อระหว่างประเทศ หรือทำสนธิสัญญา การเดินเรือ การบิน เมื่อเดินคู่ ทั้งสวนทางกันกับดาว ๘ มีความหมายถึงอุปสรรค จุดบกพร่อง และการนำมาทบทวน ทำซ้ำ และการฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะสำเร็จ แผนการพัฒนา หรือทำให้องค์กรเจริญ ต้องนำมาทบทวนกันหลายรอบ กว่าจะตบเข้าที่ให้เป็นไปตามแผน จะเกิดจุดด่างในวงการศาสนา ครูอาจารย์ ตุลาการเดือนนี้จะมีค่าใช้จ่าย มีเรื่องต้องใช้เงินตั้งแต่ต้นปี ควรลดค่าใช้จ่าย ใช้เท่าที่จำเป็น พนักงาน คนงาน ทำงานหนักขึ้น คนหนึ่งมีหลายหน้าที่เดือนกุมภาพันธ์
          เกิดการวิวาท เรียกร้อง ต่อรอง การโฆษณา สื่อสาร ขยายผลมากมาย บริษัทห้างร้าน
อ.แอน,ษณอนงค์,ดาวจร,ดวงเมืองประเทศไทย
ดาวจรเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เริ่มการผลิต วางแผนการตลาด การเงิน เศรษฐกิจ เริ่มคึกคัก แต่ต่างประเทศกลับมีจุดพลิกผัน มีผลกับตลาดหุ้น ทั้งเกิดอุบัติภัย ทำให้การค้าระหว่างประเทศชะงัก ยอดขายไม่เป็นไปตามแผน นักลงทุนต้องหันมาค้าขายในทวีป ไม่ข้ามทวีป อย่างที่ผ่านมา เป็นเดือนที่เหนื่อย ระวังการวิวาท โต้เถียง นำไปสู่การแตกหัก คิดลาออกจากงานจะตกงานยาว ค้าขายก็ยังไม่รุ่ง ต้องใช้เวลานาน สายป่านยาว เพื่อเก็บกินในอนาคต รถยนต์ยอดขายไม่ดี เดือนนี้ ต้องจัดโปรโมชั่นพิเศษ จึงจะผ่านไปได้ อสังหาริมทรัพย์ กิจการใหญ่ ไปได้เรื่อยๆ ถ้าคิดขยายตลาดมีอุปสรรค ต้องใช้เวลา และเตรียมการแก้ปัญหาล่วงหน้าความอดยาก ขาดแคลน ทำให้ประเทศตะวันตกเศรษฐกิจตกต่ำ มีเค้าลางใช้หนี้ไม่ได้ โจรสลัดชุกชุม เราท่านค้าขายธรรมดา ยอดลดลง แต่พออยู่ได้ ถ้าอยู่ไปไม่หวังรวยมาก จะไม่กระทบกระเทือนกับเรื่องรอบตัวเดือนมีนาคม
          มีความขัดแย้งทางความคิดเห็น ถกถียงกันไปทั่ว ภายในองค์กรของเราควร สอบถาม
ษณอนงค์ คำแสนหวี,โรงพยาบาล,www.sana-anong.com
ดาวจรเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
ตกลงกันก่อนที่จะออกกฎ หรือสั่งการ เดือนนี้ อากาศเปลี่ยนแปลง ดินฟ้าไม่เป็นใจ ทั้งร้อนแล้ง ปัญหาทางเศรษฐกิจไม่หมดสิ้นไปง่ายๆ กระทบกระเทือนถึงประเทศเรา ค้าขายกันเองในทวีปเดียวกัน จะไปได้ดี นโยบายใหม่ที่ดำเนินมาตอนต้อนปี ครบสามเดือนประเมินผลได้แล้ว เพื่อปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ จะค้าจะขายอะไร มองสถานการณ์ของโลกก่อน การค้าแข่งขันตัดราคา ตั้งแต่ชิ้นใหญ่ จนถึงร้านขายของชำข้างบ้าน ธนาคารต่างประเทศเข้ามามีส่วนในการลงทุนในประเทศ แต่จะคาดหวังให้เศรษฐกิจเฟื่องฟู คงยาก แต่ไม่เลวร้ายจนควบคุมไม่ได้ ตลาดหุ้นเริ่มแกว่งตามกระแสข่าวต่างประเทศ อุบัติภัยทำให้การท่องเที่ยวของโลกชะงักกิจการเกี่ยวกับคนชรา ตั้งแต่ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล ประกัน ไปได้ดี