พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘


          พูดจาอะไรต้องระวัง ของใช้วางไม่เป็นที่ หายวันนี้ อย่าเพิ่งตกใจ  เดี๋ยวก็หาเจอ เรื่องที่พุดคุยกันอย่าเพิ่งปักใจเชื่อ นำเสนอโครงการ ยื่นเอกสารระวังจะไม่ครบ สรุปวันนี้เป็นวันบกพร่อง เรื่องเจรจา เอกสาร และการคาดการณ์  หงุดหงิดก็ยังไร้เหตุผล ทำอะไรไม่ถึงที่สุด ยังไม่สำเร็จตามที่ตั้งใจ 


การค้าขายยังไปได้ วันนี้เหน็ดเหนื่อย ตั้งใจทำดีเพราะเป็นวันพระ ทุกอย่างจะเป็นเรื่องดี ด้วย อารมณ์ดี ใจดี วาจาดี การกระทำก็ต้องดี


สีดี น้ำเงิน ม่วง ขาวคติวันนี้ ทุกอย่างดีได้ด้วยใจ